Du er her:

Samtalegrupper

articleimage

Vi har to samtalegrupper på Villa Vekst. Den ene er i malerommet i kjelleren og den andre i stua i andre etasje.

Begge samtalegruppene har faste medlemmer. Gruppene ledes av personale på Villa Vekst. Samtaleemnene bestemmes av det medlemmene har på hjertet der og da. Det er ikke tenkt som en terapeutisk gruppe, men fungerer slik at medlemmene kan lytte, dele erfaringer og være til støtte for hverandre. Deltakerne har en uformell taushetsplikt om personlige forhold som kommer fram i samtalene. Det serveres kaffe og te. En gruppe kan ha inntil 7 medlemmer. Det er ønskelig at de som er med møter trofast opp og gir beskjed dersom de av ulike grunner ikke kan møte. Når nye ønsker plass i en gruppe, inviterer gruppelederen til en samtale på forhånd om rammene for tilbudet.