Du er her:

Hvordan komme i gang.

For å bli en del av Villa Vekst trenger du ingen henvisning. Det er vedtaksfritt og du trenger ingen diagnose for å komme hit. Det er du selv som definerer deg inn under vår målgruppe.

Når du har bestemt deg for å sjekke ut hvem vi er ønsker vi at du tar kontakt. Vi avtaler da en time hvor du får en orientering om tilbudet. På den måten er du sikret at noen setter av tid til en prat om vårt tilbud.

Vi har få krav til deg som vil være en del av Villa Vekst. Når du er her må du forholde deg til andre på en respektfull måte. Rus er ikke tillatt på Villa Vekst.

Det er du som bestemmer hvordan du vil bruke Villa Vekst. Du kan enten stikke innom for å ta en kopp og lese avisa, eller du kan fylle dagen din med aktiviteter vi tilbyr.

Vi ønsker et godt miljø hvor alle kan trives og vi vil gjerne at flere skal benytte seg av tilbudet.

 

Velkommen!