Du er her:

Organiseringen av Villa Vekst

Villa Vekst er en del av tilbudet som Bodø kommune tilbyr sine innbyggere. Vi er organisert under Helse- og Omsorgsavdelingen og er en del av "Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus".

"Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus" består av fire enheter;

  1.  Hjemmetjenesten psykisk helse og rus - Oppfølging av personer en til en.
  2.  Hålogalandsgata 131 - 16 boliger for mennesker med utfordringer i forhold til rus.
  3.  Vebjørn Tandbergsvei 14 - Bofelleskap for mennesker med psykiske lidelser. Døgnbemanning.
  4.  Villa Vekst