Du er her:

"Sammen er vi sterke"

"Sammen er vi sterke" er en kursserie for både brukere og ansatte.

«Sammen er vi sterke» kalles en kursserie som startet i 2007. Målet er å gi økt kunnskap og inspirasjon til brukere av psykiatritjenesten. Kursserien er et samarbeid mellom Mental Helse, LPP og Villa Vekst. Siden kursserien startet har en satt fokus på ulike tema som: Selvskading, brukerstyring, veien ut av rusen, mobbing, selvfølelse/selvhevding, inspirasjonsdag for fremtiden, søvnproblematikk, kommunikasjon, tapte drømmer og veien videre med nye drømmer, behandling av psykisk sykdom med medisiner og/eller terapeutiske samtaler, livserfaringer og seksualitetens ulike uttrykk og hvordan takle ulike sosiale relasjoner og situasjoner. Det har vært hentet inn spesialister til å foredra og underholde. Kursene har hatt en tidsramme på ca. 5 timer. Målet er å gjennomføre to kursdager i året.      

Neste kurs blir annonsert her når det er klart..