Du er her:

Seniorgruppa

articleimage

Et tilbud for personer fra fylte 60 år.

Seniorgruppa er et tilbud til personer fra 60 år. Nye deltagere som ikke har benyttet seg av tilbud ved Villa Vekst før fylte 70 år, tas ikke inn i gruppa. Et av formålene til gruppa er å skape en glidende overgang fra deltagelse i aktiviteter ved Villa Vekst til en tilværelse som alderspensjonist. Gruppa møtes ca. hver tredje tirsdag til ulike sosiale aktiviteter der orientering om ulike tilbud til alderspensjonister inngår. Eksempler på aktiviteter som er gjennomført: besøk på institusjoner som Tusenhjemmet og Tverlandet bo og servicesenter, kaffe på byen, konserter, dagsturer, dagskurs i tilberedelse av tyrkisk mat, orientering ved eldrehelsesøster, orientering ved skatteetaten, besøk i pensjonistforening og senioruniversitet. Program for gruppa utarbeides i samarbeid med gruppemedlemmene og Villa Vekst.