Du er her:

Veving

articleimage

Gamle filler kan få nytt liv

Mattevev på Villa Vekst: På Villa Vekst har du mulighet til å veve filleryer. Det koster kr 70 pr m renning og i tillegg kr 10 pr kg for ferdigklipte mattefiller. Vi har mange fine farger, som du kan supplere med egne klipte filler hvis du ønsker det. Du får hjelp av Anne Brembo hvis du mangler erfaring med å veve. Hun kan notere deg på ei liste over interesserte vevere. Kom gjerne for å se.